Årsmöte 2015

Rubrik

Dagordning

Skumparps Byalags Årsmöte

Söndag 2015-05-13

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

2. Val av två justeringsmän

3. Godkännande av kallelse till årsmötet

4. Styrelsens årsberättelse för året 2015

5. Revisorernas berättelse

6. Fastställande av resultat- och balansräkning.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av årsavgift för 2015

9. Val av Kassör för – 2år

10. Val av Sekreterare för– 1år

11. Val av Ledamot_1 för – 2år

12. Val av Revisor_1 för – 1år

13. Val av Revisor_2 för – 2år

14. Val av Ordförande för – 1år

15. Val av Festlag för 2015

16. Val av Lekplatslag för 2015

18. Motioner och övriga frågor

-Ideer om hur vi kan göra lekplatsen attraktivare, få flera att vara där oftare?

Gräsklippar schema, skriv in er mail adress på IPADen och den veckan ni ansvarar för gräsklippninngen

          Tider och datum för aktiviteter 2015 tas fram av respektive lag. Datum för vårfixardag är dock söndag 31/5.

 

 

Byalagets årsberättelse 2014

Vårfixardagen 27/5

 • Allmänt underhållsarbete av redskap och ytor.

Höstfixardagen 21/9

 • Beskäring av buskage och träd i anslutning till lekplatsen.
 • Fortsatt röjningsarbete av den stora tomten bakom lekplatsen.

Aktiviteter

 • Midsommaraftonen firades traditionsenligt på lekplatsen med sång och dans. Uppslutningen under dagen var bra.
 • Skumparpsdagen arrangerades den 9:e augusti och uppslutningen var bra. Dagen avslutades med grillad gris. Stor tack till festkommittén som gjorde ett fint arbete för dagens genomförande.  
 • VM-matcher visades på storbild på lekplatsen vilket var uppskattat.
 • Fredagsträffarna har åter igen varit lyckade med varierande uppslutning.

Pär Hagstrand

 

Sekreterare Byalaget 

 

Protokoll för Skumparps byalags årsmöte 2015-05-13

 1. 1.       Val av ordförande för årsmötet

Ordförande Lars Branzen valdes även till ordförande till årsmötet och hälsade alla välkomman till byalagets årsmöte.

 

 1. 2.       Val av justeringsmän

Linus Karlberg och Jimmy Rosenquist

 

 1. 3.       Godkännande av kallelse till årsmötet

Ja

 

 1. 4.       Styrelsens årsberättelse för året 2014

Sekreterare Pär Hagstrand gick igenom 2014 års årsberättelse. Allmänt underhållsarbete av redskap och ytor samt beskäring av buskage och träd i anslutning till lekplatsen. Fortsatt röjningsarbete av den stora tomten bakom lekplatsen har även utförts.

Midsommaraftonen firades traditionsenligt på lekplatsen med sång och dans. Skumparps-dagen arrangerades den 9:e augusti och uppslutningen var bra. Dagen avslutades med grillad gris. Stor tack till festkommittén som gjorde ett fint arbete för dagens genomförande. VM-matcher visades på storbild på lekplatsen vilket var uppskattat. Fredagsträffarna har åter igen varit lyckade med varierande uppslutning

 

 1. 5.       Revisorns berättelse

Revisor Linus Karlberg redogjorde för byalagets resultaträkning.  Inbetalade hushåll 2014 uppgick till 39 st. att jämföra med år 2013 då vi hade 49 betalande hushåll.  

Balansräkningen den 31 december 2014 visar att de likvida medlen uppgick till 15100 kr.

 1. 6.       Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultaträkning och balansräkning.

 

 1. 7.       Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja     

 1. 8.       Fastställande av årsavgift för 2015

300 kr

 1. Val av Ordförande – Lars Branzén 1 år 
 2. Val av Kassör – Mikael Madsen 2 år 
 3. Val av Sekreterare – Pär Hagstrand 1 år 
 4. Val av Ledamot – Jimmy Rosenquist 2 år 
 5. Val av Revisor 1 – Linus Karlberg 2 år
 6. Val av Revisor 2 – Janeth  Madsen 2 år
 7. Fest och Lekplatslag

För lekplatslaget samt festlaget föreslås samma medlemmar som år 2014.

 1. Tider och Datum för      aktiviteter 2015
 • Vårfixardagen 31 maj
 • Fredagsträffarna den första fredagen i varje månad kvarstår. 

    17.   Motioner och övriga frågor

 • Inga inkomna motioner

Övriga frågor som diskuterades under mötet:

 • Lekställningen måste åtgärdas, olika alternativ diskuterades. Delar av grunden måste åtgärdas i år. Vidare beslut fattas på fixardagen.
 • Plattor under grillen bör läggas.
 • Diskussionen ang. om glaspartier skall sättas eller inte fördes. Uppfattningen är att arbetet såklart kan göras, dock krävs det en större  arbetsinsats så det måste vara några som vill/kan och har tid att göra detta om det skall bli av.
 • Hål i taket måste åtgärdas, alternativt bytas.
 • Ommålning av det gula huset bör göras.

Mötet Avslutas

 

Vid protokollet

__________________                     ____________________                      ______________________

Pär Hagstrand                                   Linus Karlberg                                                      Jimmy Rosenquist                         

     Justeras                                                              Justeras

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.05 | 14:53

Hej! Om det är någon som planerar att sälja eller hyra ut sitt hus är vi intresserade av att testa livet i Skumparp.

...
07.02 | 17:14

Finns byalaget kvar? Styrelsen är ju från 2014

...
07.02 | 17:10

Eftersom jag bodde i Skumparp 1955-1962
och fortfarande har ett relativt gott minne av grundbebyggelsen då,
är jag fortfarande bygdeintresserad.

...
28.05 | 16:24

Hej Bengt! Nej , det har inte hänt så mycket sen 2018. Jo , någon hade hittat ett biblioteks kort.

...
Du gillar den här sidan