Årsmötet 2014

Protokoll årsmötet 2014

Protokoll för Skumparps byalags årsmöte 2014-04-22

  

1.       Val av ordförande för årsmötet

Ordförande Lars Branzén valdes även till ordförande till årsmötet och hälsade alla välkomna till byalagets årsmöte.

 

2.       Val av justeringsmän

Jimmy Rosenquist och Niklas Olson 

 

3.       Godkännande av kallelse till årsmötet

Ja

 

4.       Styrelsens årsberättelse för året 2013

Ordföranden gick igenom 2013 års årsberättelse. Under året som gått har odlingen bakom lekplatsen blivit upprensad på allt skräp och ett förråd har byggts till gräsklipparen på lekplatsen samt sandlådan har fått ny sand. Kortfattat kan också nämnas att årets aktiviteter såsom midsommar och grisfest har varit lyckade.

 

5.       Revisorns berättelse

Vice revisor Linus Karlberg redogjorde för byalagets resultaträkning.  Inbetalade hushåll 2012 uppgick till 48 st.

Balansräkningen per den 31 december 2013 visar årets nettoförändring -4 598kr och de likvida medlen var 8 488 kr.

Årets intäkter uppgick till 17 950 kr och utgifterna 22 548 kr. De större utgiftsposterna var gräsklipparreparationer (6 000kr), sandlådesand (4 000kr), gräsklipparförråd (4 000kr) samt markarrende (1 500kr)

 

2014 års byalagsavgift fastställdes till 300 kr.

 

6.       Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultaträkning och balansräkning.

 

7.       Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

 

  1. Val av ny styrelse:

·         Ordförande – Lars Branzén 2 år

·         Kassör – Mikael Madsen 2 år

·         Sekreterare – Pär Hagstrand 2 år

·         Ledamot – Jimmy Rosenquist 2 år

·         Ledamot – Tomas Nilsson 2 år

·         Revisor 1 – Johan Malmqvist 2 år

·         Revisor 2 – Linus Karlberg 2 år

 

  1. Beslut om firmatecknare:

Beslut fattades att Ordförande Lars Branzén samt Kassör Mikael Madsen är firmatecknare var för sig.

 

  1. Val av festlag:

Årets festlag består av:

Linus Karlberg, Mikael Madsen, Lena Tömmeraas, Patrik Möllerström

Caroline Trotzig, Helene Lund, Carolin Ahrén

 

  1. Val av lekplatslag:

Årets lekplatslag består av:

Göran Eneberg, Lars Branzén, Jimmy Rosenquist samt Magnus Andersson.

 

  1. Tider och Datum för aktiviteter 2014

·         Vårfixardag 27: april samt extra vårfixardag 11:e maj

·         Skumparpsdagen lördagen den 9:e augusti. 

·         Fredagsträffarna den första fredagen i varje månad kvarstår.

·         Datum för årets höstfixardag blir den 21:e september.

·         Övriga festligheter kommer festfixarlaget annonsera om på hemsidan som skylta om på busshållplatsen.

 

13.   Motioner och övriga frågor

·         Regler för gräsklipparen diskuterades och på mötet beslutades att 18 års gräns införs på gräsklipparen. För att undvika onödiga kostnader på gräsklipparen åtog sig Mikael Madsen att titta på den vid behov. Om problem uppstår ring honom på 0708­163285.

·          Den årliga telefonlistan kommer i år att skickas ut via mail till alla som önskar istället för i pappersform.

·         Det diskuterades också om diverse renoveringsbehov på lekplatsen men lekplatslaget tar ansvar och ser över vad som behövs göras.

·         Zumba kommer eventuellt att anordnas på lekplatsen.

·         På mötet kom det upp att Skumparp snart kommer att finnas på Facebook

·         Löpande information kommer att sättas upp vid busshållplatsen.

 

14.   Mötet Avslutas

 

 

 

Vid protokollet

 Mikael Madsen                                Jimmy Rosenquist                                             Niklas Olson 

     Justeras                                                              Justeras 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.05 | 14:53

Hej! Om det är någon som planerar att sälja eller hyra ut sitt hus är vi intresserade av att testa livet i Skumparp.

...
07.02 | 17:14

Finns byalaget kvar? Styrelsen är ju från 2014

...
07.02 | 17:10

Eftersom jag bodde i Skumparp 1955-1962
och fortfarande har ett relativt gott minne av grundbebyggelsen då,
är jag fortfarande bygdeintresserad.

...
28.05 | 16:24

Hej Bengt! Nej , det har inte hänt så mycket sen 2018. Jo , någon hade hittat ett biblioteks kort.

...
Du gillar den här sidan